Category: Sejarah

Abu-Bakar-Ash-Shiddiq 0

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A Oleh: Dr.Said Ramadhan Al Buthy (dikutip dari buku Fiqih Sirah) Setelah Rasulullah Saw. wafat, kaum muslimin berkumpul di Tsaqifan Bani Sa’idah. Mereka bermusyawarah untuk menentukan orang yang diharapkan dapat...

PiagamMadinah 0

Dasar-Dasar Masyarakat Baru (Bag.3)

Dasar-Dasar Masyarakat Baru (Bag.3) Oleh: Dr.Said Ramadhan Al Buthy (dikutip dari buku Fiqih Sirah) Dasar Ketiga: Piagam Madinah Mengatur Kehidupan Muslim-Non Muslim Dasar ketiga ini merupakan bagian terpenting yang dilakukan Rasulullah Saw., karena berhubungan...

PersaudaraanSesamaMuslim 0

Dasar-Dasar Masyarakat Baru (Bag.2)

Dasar-Dasar Masyarakat Baru (Bag.2) Oleh: Dr.Said Ramadhan Al Buthy (dikutip dari buku Fiqih Sirah) Dasar Kedua: Persaudaraan Sesama Muslim Setibanya di Madinah, Rasulullah Saw. langsung mengikat kalangan Muhajirin dan Anshar dengan tali persaudaraan yang...

Dasar-Dasar Masyarakat Baru_Pembangunan Masjid 0

Dasar-Dasar Masyarakat Baru (Bag.1)

Dasar-Dasar Masyarakat Baru (Bag.1) Oleh: Dr.Said Ramadhan Al Buthy (dikutip dari buku Fiqih Sirah) Dasar Pertama: Pembangunan Masjid Hijrah Rasulullah Saw. menjadi tanda berdirinya Dar al–Islam pertama di muka Bumi. Di samping itu, hijrah...

Masjid Quba’ 0

Tiba di Quba’ & Rumah Abu Ayub

Tiba di Quba’ & Rumah Abu Ayub Oleh: Dr.Said Ramadhan Al Buthy (dikutip dari buku Fiqih Sirah) Tiba di Quba’ Rasulullah saw tiba di Quba’ Rasulullah saw disambut meriah. Beliau tinggal di rumah Kaltsum...

Hijrah Rasulullah & Para Sahabat ke Madinah 0

Hijrah Rasulullah & Para Sahabat ke Madinah

Hijrah Rasulullah & Para Sahabat ke Madinah Oleh: Dr.Said Ramadhan Al Buthy (dikutip dari buku Fiqih Sirah) Nabi saw Mengizinkan Para Sahabatnya Berhijrah ke Madinah Ibnu Sa’d di dalam kitabnya ath-Thabaqat menyebutkan riwayat dari...

Baiat ‘Aqabah Pertama & Kedua 0

Baiat ‘Aqabah Pertama & Kedua

Baiat ‘Aqabah Pertama & Kedua Oleh: Dr.Said Ramadhan Al Buthy (dikutip dari buku Fiqih Sirah) Baiat ‘Aqabah Pertama Pada tahun saat Islam tersebar, tahun berikutnya 12 orang Anshar datang kepada Rasulullah di musim haji...

Rindu nabi 0

Nabi saw Mendatangi Kabilah-kabilah

Nabi saw Mendatangi Kabilah-kabilah Oleh: Dr.Said Ramadhan Al Buthy (dikutip dari buku Fiqih Sirah) Tiap pelaksanaan haji, Rasulullah saw mendatangi kabilah yang datang ke Mekah, membacakan Al Quran dan mengajarkan Tauhid, membacakan Kitab Allah...

Mu’jizat Isra’ dan Mi’raj 0

Mu’jizat Isra’ dan Mi’raj

Mu’jizat Isra’ dan Mi’raj Oleh: Dr.Said Ramadhan Al Buthy (dikutip dari buku Fiqih Sirah) Isra’ ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Masjidil Aqsha sedangkan Mi’raj ialah kenaikan Nabi SAW menembus beberapa lapisan...

Thaif 0

Hijrah Rasulullah SAW ke Thaif

Hijrah Rasulullah SAW ke Thaif Oleh: Dr.Said Ramadhan Al Buthy (dikutip dari buku Fiqih Sirah) Setelah Rasulullah mendapatkan bermacam penderitaan dari kaum Quraisy, beliau hijrah ke Thaif dengan harapan mendapatkan dukungan dan menerima ajaran...

error: