Nama Anggota Badan dalam Basa Sunda Lemes

Anggota badan dalam basa sunda
Bagikan
Anggota Tubuh dalam Basa Sunda Lemes
Anggota Tubuh dalam Basa Sunda Lemes
Nama jari dalam basa Sunda
Nama jari dalam basa Sunda
 
Basa Loma (biasa)Basa lemes keur ka soranganBasa lemes keur ka baturBahasa Indonesia
sirahsirahmastakakepala
tarangtarangtaarkening
panonpanonsocamata
pipipipidamispipi
ceuliceulicepiltelinga
irungirungpangambunghidung
sungutcangkembahammulut
beuheungbeuheungtenggekleher
taktaktaktaktarajupundak
tonggongtonggongpungkurpunggung
beuteungbeuteung, padaharanlambut, patuanganperut
biritbirit, bujurimbitpantat
leungeunleungeunpanangantangan
sukusukusampéankaki
dagodagoangkeutdagu
halishaliskeningalis
biwirbiwirlambé, lambeybibir
beungeutbeungeutpameunteu, raraywajah
kumiskumisrumbahkumis
huntuhuntuwaosgigi
ciduhciduhludahludah
dadakadapayundada
susupinareuppinareuppayudara
kélékkélékdéhé, ingkabketiak
bujalbujaludel, puserpusar
cangkéngcangkéngangkéngpinggang
ramoramorémajari
kukukukutanggaykuku
siritlarangan, raranganlarangan, raranganpenis, alat vital
pingpingpingpingpahapaha
bitisbitiswentisbetis
létahlétahilatlidah

Kamus Bahasa Sunda Abjad ‘R’

Ra – Rahrah

 • ra, mereka.
 • raang, menyala di malam hari (banyak lampu).
 • raas, ngaraas, berjalan menyeberangi sungai pada tempat yang dangkal.
 • raat, reda, berhenti hujan.
 • rab, semua, seluruh.
 • rabéni, 1. nikahi; 2. dikawini.
 • rabeng, beterbangan.
 • rabi, bini, istri
 • rabiné, istrinya.
 • rabok, berbulu panjang dan lebat.
 • rabul, datang atau keluar bersamaan. rabut, 1. rabut, cabut dengan akarnya; 2. tempat suci.
 • raca, penuh goresan.
 • racana, 1. rencana; 2. pekerjaan; 3. bangunan.
 • racek, remas-remas.
 • racik, tali yang dipergunakan untuk perangkap.
 • racleng, banyak yang terlempar atau melompat. racun, racun.
 • racut, lepas,
 • lucut. racuti, lepaskan.
 • rada, 1. agak, sedikit; 2. arti kiasan: agak sinting.
 • radig, rudag-radig, compang-camping.
 • radin, 1. suci, indah, elok; 2. semata; 3. rata; 4. basmi.
 • raéh, gubah supaya lebih bagus.
 • raéhan, gubahan.
 • raga, 1. jasad, raga, badan, tubuh; 2. nafsu; 3. jatuh cinta; 4. bakul.
 • raga badag, jasad, tubuh, jasmani.
 • raga-raga, kurus kering.
 • ragab, kagok, tidak bisa leluasa karena malu dsb.
 • ragabahaya, diperkosa.
 • ragacitta, memendam birahi.
 • ragaji, gergaji.
 • ragala, pakaian.
 • ragana, raganya.
 • ragang, ragangan, jaga jangan sampai menyinggung atau menyakiti hati orang lain.
 • ragangan, jaga jangan sampai menyinggung atau menyakiti hati orang lain.
 • ragap, raba.
 • ragas, tampak tulang rusuknya karena sangat kurus.
 • ragég, kata antar untuk gonggongan anjing yang banyak.
 • ragem, sepakat, kompak.
 • ragi, 1. nafsu; 2. cinta; 3. gairah.
 • ragiwasa, 1. bergairah; 2. bernafsu.
 • ragrag, jatuh dari kendaraan, pohon, tangga dsb.
 • ragragan cipanon, menangis.
 • ragragan talak, jatuhkan talak, ceraikan istri.
 • ragum, rangkum.
 • rah, dasar.
 • rahab, 1. bahan bangunan; 2. rarahab, a. pakaian kuda; b. mengumpulkan bahan untuk membangun rumah.
 • rahadyan, raden, gelar kebangsawanan. raharja, 1. makmur, sejahtera, tidak keku-
 • rangan sandang dan pangan; 2. selamat. rahaséa, rahasia.
 • rahaséya, rahasia.
 • rahasya, 1. rahasia; 2. persetubuhan. rahasyé, rahasia.
 • rahat, 1. berguna; 2. berjasa; 3. kebinasaan; 4. bencana.
 • rahayu, 1. selamat, baik, makmur, bahagia,
 • sentosa; 2. cantik; 3. kebajikan.
 • raheut, cedera kecil karena tergores benda tajam.
 • rahi, 1. dahi; 2. wajah.
 • rahiang, gelar untuk raja atau dewa.
 • rahiangtang, gelar untuk raja atau dewa.
 • rahina, 1. hari; 2. sianghari.
 • rahinakala, fajar.
 • rahine, 1. siang; 2. wajahnya.
 • rahine kulem, siang-malam.
 • rahiyang, rahyang, dewa.
 • rahiyangtang, gelar untuk para dewa atau raja.
 • rahong, dusta, bual.
 • rahrah, geledah.

Rahuh – Rametuk

 • rahuh, ngarahuh, mengeluh, menghela napas panjang karena susah atau bingung.
 • rahul, dusta, bual, berhohong.
 • rai, 1. adik; bahasa halus dari adi; 2. istri; bahasa halus dari pamajikan.
 • raja, 1. raja; 2. nafsu
 • raja tamo, nafsu dan kebingungan.
 • rajabharana, 1. perhiasan raja; 2. tanda ke, 1. perhiasan raja; 2. tanda kebesaran raja
 • rajabrana, 1. harta benda, kekayaan; 2.orang yang kaya raya
 • rajah, 1. nafsu; 2. kegelapan; 3. takut; 4. raja-raja; 5. garis pada jimat; 6. Kidung pembuka.
 • rajah pamuka, mantera pembukaan.
 • rajah pamusnah, mantra untuk pemusnah atau penutup.
 • rajakanya, sangat cantik.
 • Rajamandala, raja daerah.
 • rajang, peso rajang, pilau untuk menyayat atau mencincang daun tennbakau.
 • rajasa, 1. nama bunga; 2. penuh; 3. meluap.
 • rajasang syahi, haid untuk pertama kali bagi wanita.
 • rajasasana, undang-undang raja.
 • rajasinga, sipilis, penyakit kelamin.
 • rajata, perak.
 • rajék, ulang, sebut dua kali.
 • rajét, rusak, koyak-koyak, cabik-cabik.
 • rajeg, kata antar untuk hanyak yang berdiri.
 • rajeun, 1. sekali-sekali, kadang-kadang; 2. rajin; 3. setuju; 4. menurut.
 • rajya, 1. ibu kota; 2. negeri, kerajaan.
 • rajya-rajya, kerajaan-kerajaan.
 • rajya samanta, kerajaan bawahan.
 • rajyabharya, permaisuri raja.
 • rajyaparwawarna, uraian tentang kerajaan.
 • raka, 1. kakak; bahasa halus dari lanceuk; 2. suami; bahasa halus dari salaki; 3. pemimpin.
 • rakacak, kata antar untuk terenyuh.
 • rakai, pangkat, gelar.
 • rakarayan, raja.
 • rakéyan, gelar.
 • raket, rapat, dekat, dekat sekali.
 • raketing, mendekati.
 • rakit, 1. rakit; 2. pasangan.
 • rakrak, bongkar.
 • rakryan, gelar, penghulu, raja.
 • raksa, jaga serta pelihara.
 • raksaha, pelihara.
 • raksasa, raksasa (makhluk besar, tinggi dan buas)
 • raksuk, ngaraksuk, merasuk.
 • raksukan, baju; bahasa halus dari baju.
 • rama, 1. ayah, bapak; bahasa halus dari bapa; 2. tua desa; 3. pemuka masyarakat
 • ramadhyaksa, kepada daerah.
 • ramarenana, ayah bundanya, orang tuanya
 • ramat, serat.
 • ramat lancah, sarang laba-laba.
 • ramatuha, mertua laki-laki.
 • rambang, 1. mengambang banyak; 2. jaring
 • rambat, jalar, rambat.
 • rambay, 1. bergantung, berjuntai; 2. Rimbun, 3. Umbai
 • rambay cipanon, cirambay, berurai air mata’
 • rambét, buang rerumputan yang tumbuh, di antara pohon padi di sawah.
 • rambéték, raméték, tidak bersih kotoran yang kecil-kecil.
 • rambetuk, rametuk, laron.
 • rambiping, ramiping, penuh dengan remah atau lumpur yang menempel.
 • rambisak, pipi basah karena air mata.
 • rambut, 1. rambut; bahasa halus dari buuk; 2. bulu.
 • ramé, 1. ramai; 2. indah.
 • ramé ambek, 1. hasratnya, pikirannya; 2. jalan dan hidup; 3. itikad yang baik; 4. baik hati.
 • ramén-ramén, hingar-bingar, gaduh.
 • raméték, rambéték, tidak bersih kotoran yang kecil-kecil.
 • rames, 1. remas-remas; 2. campur, aduk.
 • rametuk, rambetuk, laron.

Ramijud – Ranghap

 • ramijud, acak-acakan, tidak bares, tidak benar
 • ramiping, rambiping, penuh dengan remah atau lumpur yang menempel.
 • ramo, jari tangan atau jari kaki.
 • rampa, sentuh, raba.
 • rampad, rampas.
 • rampag, sama atau hampir sama besarnya (anak-anak dsb.)
 • rampak, bersama, bersama-sama, serentak.
 • rampak kendang, menabuh gendang banyak bersama-sama.
 • rampak sekar, bernyanyi bersama-sama.
 • rampal, 1. buntung, putus (jari dsb.); 2. patah
 • rampas, rampas.
 • rampayak, kata pengantar pekerjaan untuk menari
 • rampé, rampai.
 • rampéol, kata antar untuk berubah menjadi miring, tidak tegak, seperti yang akan rubuh
 • rampés, 1. kata antar untuk menjawab tamu yang mengatakan sampurasun, punten; mengandung anti “silakan
  masuk”; 2. sempurna, baik, tertib, indah; 4. utama; 5. bila, apabila.
 • rampid, bawa sekaligus dengan yang lain.
 • ramping, 1. ramping, tinggi semampai; 2. tajam (pisau).
 • rampog, rampok.
 • rampohpoy, lemah lunglai.
 • rampual-rampéol, rarampéolan, berjalan terhuyung-huyung.
 • rampung, 1. putus, patah sama sekali; 2. selesai, habis.
 • rampus, rakus, apa saja dimakan.
 • ramya, cantik, indah, permai.
 • rana, 1. perang; 2. medan perang.
 • ranabhumi, medan perang.
 • ranakarya, berperang.
 • ranca, 1. rawa; 2. susah; 3. terganggu.
 • rancabang, ngarancabang, pikiran tidak mantap, tidak terpusat.
 • rancagé, cakap, punya banyak kemampuan serta berhati teguh.
 • rancak, 1. batu besar bercelah; 2. keranjang
 • rancana, godaan.
 • rancang, rarancang, 1. rangka; 2. rencana.
 • rancatan, pikulan.
 • rancingeus, gesit, tangkas, sigap.
 • rancucut, basah kuyup.
 • rancung, lurus ke atas, tegak (telinga anjing, rambut dsb)
 • randa, janda.
 • randa béngsrat, randa bésrat, janda yang masih perawan
 • randa bésrat, randa béngsrat, janda yang masih perawan
 • randap, randapan, alami (hal yang menyusahkan)
 • randapan, alami (hal yang menyusahkan).
 • randeg, kata pengantar pekerjaan untuk berhenti sebentar (ketika sedang berjalan)
 • rang, kita
 • rangbawa, nama sejenis tumbuhan sejenis randamidang.
 • rangda, janda
 • rangga, 1. tanduk rusa; 2. gelar pejabat; 3. bunga bakung; 4. warna.
 • ranggaék, rangga, tanduk tajam dan bercabang-cabang seperti tanduk rusa.
 • ranggah, 1. rangga; 2. mengangkat kedua tangan tanda takluk atau menyerah.
 • ranggakgak, banyak dahannya (pohon yang gundul)
 • ranggé, ranting.
 • ranggém, membawa barang agak banyak kiri kanan
 • ranggéténg, 1. banyak giginya serta tajam-tajam; 2. banyak senjatanya.
 • ranggeuy, saranggeuy, setangkai (yang banyak buahnya atau bunganya).
 • ranggoas, panjang-panjang (tangan dan kakinya).
 • ranggon, dangau bertiang tinggi atau saung di atas pohon untuk mengintip binatang buruan dsb)
 • ranghap, tampak di permukaan air sambil megap-megap (ikan yang banyak).

Rangkang – Rarat-reret

 • rangkang, 1. kerangka; 2. rumah; 3. balai.
 • rangkék, alat berupa tali untuk menaiki pohon tak berdahan, tiang besi dsb.
 • rangkét, pukul dengan cambuk, lidi dsb. (untuk binatang dan orang) 
 • rangkebong, amat kurus.
 • rangkep, 1. rangkap; 2. ngarangkep, arti kiasan: menikah.
 • rangkul, peluk, rangkul.
 • rangrang, ranting.
 • rangsad, rangsadan, buka pakaian orang lain dengan paksa.
 • rangsadan, buka pakaian orang lain dengan paksa
 • rangsang, 1. ngarangsang, menerjang lantas mencakari muka orang lain, menarik- narik baju dsb. karena marah; 2. serang
 • rangsod, kata pengantar pekerjaan untuk naik sedikit demi sedikit.
 • rangu, renyah.
 • ranjah, 1. rusak sambil makani; 2. Rusak sambil jarah, rampok atau garong.
 • ranjang, ranjang (tempat tidur yang terbuat dari besi)
 • ranji, bekerja.
 • ranjing, 1. karanjingan, kemasukan setan, makhluk halus dsb.; 2. ranjingkeun, rakit, satukan bagian-bagian mesin atau rumah.
 • ranjingkeun, rakit, satukan bagian-bagian mesin atau rumah.
 • ranjug, kata antar untuk kaget, terperanjat, terkejut
 • rantas, putus.
 • ranté, rantai.
 • ranteng, merentang ke sana ke mari (misal nya kawat listrik).
 • rantuy, bergantungan.
 • ranu, 1. danau; 2. kubangan air.
 • ranyéd, tipis dan liat (daging).
 • ranyud, berdenyut-denyut (otot).
 • raong, terdengar banyak yang bersuara.
 • raos, 1. rasa; bahasa halus dari rasa; 2. enak; bahasa halus dari ngeunah.
 • rap, kata pengantar pekerjaan untuk berpakaian dsb.
 • rapang, tampak banyak berjejer (seperti burung-burung di atas pohon).
 • rapat, rata, rapi sambungannya (pada pakaian, anyaman dsb.)
 • rapet, melekat, merekat, rapat. melekat, merekat, rapat.
 • rapih, 1. damai, tidak bermusuhan; 2. rapi.
 • rapon, raponan, tangkap seseorang secara beramai-ramai
 • raponan, tangkap seseorang secara beramai-ramai
 • rapuh, 1. rapuh, payah; 2. tua.
 • raputu, cucu.
 • rapwa, 1. agar supaya; 2. barangkali.
 • rara, 1. pilin, pintal; 2. gadis, dara.
 • rara hulanjar, gadis yang ditinggal tunangannya
 • rara mandi, nama sejenis makanan.
 • rarab, kararaban, kemasukan.
 • raraban, perkalian.
 • rarabi, beristri.
 • rarad, raradan, buang ranting-ranting dari dahannya atau daun kelapa dari pelepahnya dsb.
 • raradan, buang ranting-ranting dari dahannya  atau daun kelapa dari pelepahnya dsb
 • raraga, rangka, kerangka.
 • rarahab, 1. pakaian kuda; 2. mengumpulkan bahan untuk membangun rumah.
 • raraméan, mengadakan hiburan dsb. yang membuat gembira.
 • rarampéolan, rampual-rampéol, berjalan terhuyung-huyung.
 • rarancang, 1. rangka; 2. rencana.
 • rarandaan, menjanda.
 • rarang-rorong, tidak bisa melihat karena rabun atau sakit mata.
 • rarangkang, bergelantung.
 • rarangkangan, bergelantungan.
 • raras, cemas.
 • rarasaan, pangrasa, perasaan.
 • rarasan, 1. berkata dalam hati; 2. menduga-duga; 3. berunding.2
 • rarat-rérét, melirik ke kiri dan ke kanan

(Baca juga: Tabel Lengkap Bahasa Sunda Lemes A-Z)

Raratan – Rayi

 • raratanlaratan, keterangan yang jadi petunjuk (hasil penyelidikan, pencarian dsb)
 • rarawat, tali pengikat gendang.
 • rarawis, jumbai, rumbai.
 • raray, 1. wajah, muka; bahasa halus dari beungeut; 2. anak, belum dewasa.
 • raré, anak.
 • raré angon, anak gembala.
 • rari, muda.
 • raridu, ridu, kagok, berabe, tidak bebas karena banyak yang dibawa.
 • raris, laris, banyak yang membeli, sangat laku.
 • rarong, udang kecil-kecil.
 • rarud, terjang, langgar.
 • raryé, masa kecil, masa kanak-kanak.
 • ras, kata pengantar pekerjaan untuk teringat
 • ras reuwas, tiba-tiba ingat sesuatu.
 • rasa, rasa; 2. inti; 3. maksud.
 • rasanan, urus makanan dan pakaiannya.
 • rasanda, perasaan.
 • raséyan, rahasia
 • rasiah, rusiah, rahasia.
 • rasika, beliau, ia
 • rasmi, 1. resmi, a. asri, menyenangkan, membuat kerasan; b. resmi; 2. setubuh,senggama
 • raspati, menyenangkan hati.
 • rasrasan, perasaan, ingatan.
 • rasuk, 1. masuk; 2. berpakaian perang.
 • rasula, ngarasula, mengeluh dan menggerutu (tidak menerima takdir).
 • rat, 1. dunia, bumi; 2. rakyat.
 • rata, 1. rata, datar; 2. sama besar.
 • ratgata, wilayah.
 • ratha, kereta.
 • ratna, permata, manikam.
 • ratnamaya, terdiri atas mutu manikam.
 • ratri, malam.
 • ratrikala, waktu malam.
 • ratu, ratu atau raja yang memegang tahta kerajaan
 • ratu premana, raja utama.
 • ratug, berdebar-debar.
 • ratuning, ratu
 • ratus, ratus.
 • ratwing, raja di …
 • raut, rautan, haluskan bekas golok dsb. dengan pisau raut.
 • rautan, haluskan bekas golok dsb. dengan pisau raut
 • rautaneun, 1. masih harus dihaluskan lagi; 2. arti kiasan: wajah yang buruk atau Bahasa yang janggal
 • rawa, suara.
 • rawah-riwih, menangis sambil berjalan.
 • rawana, Rahwana.
 • rawanem, jeritan.
 • rawat, rawat.
 • rawayang, berpanahan, saling panah.
 • rawé, tali atau tambang dibentuk kalung yang digunakan untuk menangkap binatang liar
 • rawék, compang-camping
 • rawél, ambil barang yang agak tinggi sambil berjalan atau maju.
 • raweuy, bergantungan.
 • raweuy beuweungeun rambay alaeun, ungkapan: makmur, tidak kekurangan apapun
 • rawi, matahari.
 • rawikara, sinar matahari.
 • rawing, sobek-sobek pinggirnya.
 • rawu, 1. raup; 2. ambil.
 • rawuh, 1. datang, tiba; bahasa halus sekali dari datang; 2. dengan, bersama; bahasa halus dari jeung, reujeung.
 • ray, kata pengantar pekerjaan untuk berubahnya roman muka atau untuk mulai tibanya terang siang hari.
 • rayah, jarah.
 • rayama, gagal.
 • rayap, tampak banyak (orang atau binatang)
 • rayat, rakyat.
 • rayat butitina, rakyat kecil yang tidak punya apa-apa.
 • rayi, adik.

Rayud – Rentog

 • rayud, sifat barang yang agak panjang menggantung serta lembek.
 • rayungan, 1. mencintai beberapa orang, tidak setia kepada seorang saja; 2. suka berganti-ganti pekerjaan.
 • réa, banyak.
 • réang, terdengar suara banyak orang atau binatang
 • rébék, 1. tidak rata pinggirnya (barang); 2. tidak halus, sember (suara).
 • rébo, membawa barang hanyak dan bermacam-macam
 • rébu, ribu.
 • récéh, duit récéh, uang kecil.
 • récét, terdengar banyak yang bersuara seperti burung kecil atau anak-anak
 • récok, terdengar banyak orang berbicara berbarengan dengan teman-temannya.
 • récol, tidak tertib, tidak beres (barisan dsb.).
 • rédés, jajar, baris.
 • régang, ranting.
 • régé, rérégéan, régé-régé, bergerigi.
 • régé-régé, rérégéan, bergerigi.
 • régol, 1. pintu pekarangan, biasanya pintu besar; 2. kampung di belakang gedung kabupaten.
 • réh, 1. kependekan dari wiréh; karena, lantaran; bahasa halus dari pédah, lantaran; 2. kependekan dari ngeréh; memerintah, menguasai; 3. tingkah laku, aturan; 4. pemerintahan daerah.
 • réhé, 1. sunyi, sepi; 2. nakal, tidak lucu.
 • réhéng, paréhéng, tidak saling menegur, sedang berselisih.
 • réhing, réhna, saréhing, saréhna, karena, oleh karena, lantaran.
 • réhna, réhing, saréhna, saréhing, karena, oleh karena, lantaran.
 • rék, dék, endék, deuk, endeuk, arék, érék, hendak, akan, mau.
 • réka, 1. coretan, garis, tulisan; 2. bayangan.
 • rékan, selir.
 • rékéng, bentuk bangunan, bagian dari bangunan
 • rékép, tertutup rapat., tertutup rapat.
 • réma, jari (tangan); bahasa halus dari ramo.
 • rémbét, 1. rembet; 2. kusut, berjalin-jalin.
 • réméh, remah.
 • rémpan, khawatir, waswas.
 • rémpang, bilangan untuk jae.
 • rémwat, gerakan.
 • réna, 1. ibu; 2. senang.
 • rénaning, menyenangkan.
 • réncang, 1. teman; bahasa halus dari batur; 2. pembantu; bahasa halus dari bujang, babu; 3. penganan atau lauk pauk; bahasa halus dari lalawuh, deungeun sangu.
 • réncéd, tidak bisa sekaligus, harus berkali-kali
 • réndéng, rendeng, dampingan.
 • réndéngan, menikah; bahasa halus dari kawin
 • réndon, réndonkeun, satukan dua tiga desa, dua tiga barang dsb.
 • réndonkeun, satukan dua tiga desa, dua tiga barang dsb.
 • réndos, lumatkan, gerus.
 • rénghap, kata pengantar pekerjaan untuk menarik napas tiba-tiba karena kaget dsb.
 • rénghék, gosong sekali.
 • réngkak, gerak tubuh, tingkah laku.
 • réngkas, jatuhkan orang lain dengan cara menghalangkan kaki kita.
 • réngkének, kata pengantar pekerjaan untuk menari, berjoget
 • réngkod, pincang.
 • réngkol, ngaréngkol, berbaring sambil agak menciutkan badan.
 • réngkolan, peluk ketika berbaring sambil agak menciutkan badan.
 • réngréngan, susunan (pengurus dsb.).
 • réngrot, teu réngrot-réngrot, bergeming, tak berubah atau berkurang sedikitpun.
 • réngsé, selesai, usai.
 • rénjag, kata antar untuk terperanjat, terkejut
 • rénténg, untai, rangkai.
 • réntét, ngaréntét, menempel, berdekatan.
 • réntog, tuduh bersalah secara beramai-ramai

Rényéh – Rejek

 • rényéh, salah.
 • rényom, bicara bersama-sama atau berbarengan
 • réong, réréongan, usaha bersama, berusaha secara patungan
 • répéh, diam, berhenti bicara, menangis, bersuara, dsb
 • répéh-rapih, tidak terdengar bertengkar atau bermusuhan
 • répot, 1. repot; bahasa halus dari ripuh; 2. sibuk, banyak pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk keperluan lain.
 • rérab, kenakan nyala api pada sesuatu nam un jangan sampai terbakar.
 • rérégan, tirai dari kain seperti gordin.
 • rérégéan, régé-régé, bergerigi.
 • réréhan, famili kerabat.
 • rérémo, rérémokeun, nikahkan menurut k ehendak orang tua kedua belah pihak.
 • rérémokeun, nikahkan menurut kehendak orang tua kedua belah pihak.
 • rérémpo, tak bertenaga untuk bekerja atau jompo
 • réréngkénékan, menari-nari.
 • rérénténg, ujung bambu yang banyak ran tingnya serta sudah dipotong, biasa disim pan di kolam agar tidak mudah dicuri ikannya
 • réréntétan, selalu bersama-sama.
 • réréongan, usaha bersama, berusaha secara patungan
 • rérés, lérés, usai, selesai (pekerjaan).
 • rérét, lirik.
 • réréyang, 1. papah oleh beberapa orang; 2. arti kiasan: tolong keperluannya oleh beberapa orang
 • réro, bicara tidak jelas karena sarafnya sudah tidak normal.
 • réstan, sisa.
 • rét, kata antar untuk melirik.
 • rétép, gatal-gatal serta agak panas di beberapa bagian tubuh.
 • rétop, tup-top, berebutan mengambil sesu atu tampak banyak yang mengambil seperti berebutan
 • réwong, ganggu yang sedang bekerja atau berbicara
 • réwu, ribu.
 • réya, banyak.
 • réyang, réréyang, 1. papah oleh beberapa orang; 2. arti kiasan: tolong keperluannya oleh beberapa orang.
 • réyod, reyot.
 • rebab, alat musik gesek bertali dua atau tiga.
 • rebah, roboh.
 • rebéh, agak mengembang ke pinggir (hidung dsb).
 • rebing, lebar (daun telinga).
 • rebon, udang laut kecil-kecil.
 • rebun-rebun, pagi-pagi benar.
 • rebut, rampas, rebut.
 • rebut-tawar, tawar-menawar.
 • recah, bagi-bagi daging hewan yang telah disembelih atau ikan besar dsb.
 • redan, renung.
 • redanan, renungan.
 • reg, kata pengantar pekerjaan untuk berhenti.
 • regah-regih, ngaregih, menangis terisak-isak.
 • regas, mudah patah (dahan pohon dsb.).
 • regat, pecah.
 • regéh, ngaregéh, sulit bernafas (yang pu nya penyakit asma atau selesma berat); 2. Menangis sedih sekali.
 • regéng, amat kurus.
 • reged, kotor.
 • regenyeng, kata pengantar pekerjaan untuk membawa barang berat.
 • regep, 1. regepkeun, simak, dengarkan baik-baik; 2. Pegang.
 • regepkeun, simak, dengarkan baik-baik.
 • regih, ngaregih, regah-regih, menangis terisak-isak.
 • regot, kata pengantar pekerjaan untuk minum.
 • rejag, khawatir, was-was; bahasa halus untuk risik, salempang.
 • rejét, rerejét, sobek-sobek, buat jadi rusak.
 • rejek, 1. injak; 2. bunuh.

Rejeki Nomplok – Renyoh

 • rejeki nomplok, rizki besar yang datang tiba-tiba.
 • rejeng, pegangi oleh beberapa orang (orang yang mengamuk, pencuri dsb.).
 • rekah, banyak.
 • rekés, surat permohonan, mengajukan permohonan.
 • rekét, kata antar untuk suara pintu yang engselnya sudah berkarat atau suara papan yang bergesek pinggirnya dsb.
 • reketek, kata pengantar pekerjaan untuk mengikat erat-erat.
 • reko, lalu, lantas.
 • reksak, resak, rusak; bahasa halus dari rusak.
 • rem, mantap.
 • rembag, runding
 • rembé, tumbuh.
 • rembes, 1. tiris, menetes, meresap (barang cair) ke luar atau ke dalam; 2. Menembus, seperti keringat pada kulit.
 • rembet, sulit dilalui karena terhalang akar-akaran, semak belukar dsb.
 • remek, retak-retak, remuk, hancur.
 • remen, 1. sering, acap kali; 2. senang, suka.
 • remeng, remeng-remeng, remang-remang, samar-samar.
 • remeng-remeng, remang-remang, samar-samar.
 • remis, 1. kerang (kepah) yang boleh dima kan; 2. seri (dalam permainan catur).
 • remkat, mantap.
 • rempad-rempod, ngarempod, mengkerut kan pantat karena takut dicambuk atau dipukuli.
 • rempag, 1. roboh; 2. setuju, sepakat; ba hasa halus untuk rempug; 3. runding; 4. keroyok, serang.
 • rempak langgar, jangan turuti peraturan.
 • rempeg, lengkap, komplit (peralatan atau manusia).
 • rempeyek, kata antar untuk roboh karena menyangga beban yang terlalu berat.
 • rempod, kata pengantar pekerjaan untuk mengkerutkan pantat karena takut di cambuk atau dipukuli.
 • rempug, 1. setuju, sepakat; 2. keroyok.
 • remuk, hancur lebur.
 • remus, makan makanan seperti kerupuk dengan rakus.
 • rencéng, direncéng-rencéng, dipestakan, dirayakan secara meriah (pengantin).
 • rendang, banyak berkeliaran (umpamanya binatang ternak).
 • rendeng, 1. musim hujan; 2. bisik.
 • rengat, 1. renghat, retak; 2. marah.
 • rengeu, dengar.
 • rengga, warna.
 • renggé, warna bulu ayam yang mirip kotak-kotak kecil.
 • renggenek, ngarenggenek, tampak seperti gundukan yang besar dari kejauhan.
 • rengges, tebangi pohon-pohon yang sudah mati.
 • rengget, rerenggetan, berbuku-buku seperti tubuh kalajengking.
 • renghat, rengat, retak.
 • renghik, kata pengantar pekerjaan untuk merengek-rengek.
 • rengkeng, agak kaku.
 • rengkuh, sikap hormat dengan cara membungkukkan badan.
 • rengo, tengadah.
 • rentag, khawatir, was-was.
 • rentang-rentang, yang berjalan kaki tampak dari kejauhan.
 • rentul, parentul, tampak banyak barang yang muncul atau mencuat dari tanah (misalnya batu nisan di pekuburan).
 • renung, tumbuh bersama (biji-bijian yang ditanam).
 • renya-renyu, bergerak-gerak (bibir) seperti akan berbicara atau menahan tangis.
 • renyah, sobek sedikit-sedikit (kain yang sudah lapuk).
 • renyek, tampak berhimpitan dan banyak (barang, gambar atau huruf kecil-kecil).
 • renyem, gatal-gatal di sekujur tubuh.
 • renyoh, renyohan, gerak-gerakkan bibir seperti monyet yang marah.

Renyohan – Rempeuk

 • renyohan, gerak-gerakkan bibir seperti monyet yang marah.
 • renyu, renya-renyu, bergerak-gerak (bibir) seperti akan berbicara atau menahan tangis.
 • rep, kata antar untuk reda atau diam (tak bersuara).
 • repa, ibarat.
 • repetkarerepet, kesusahan.
 • repo, 1. tua renta; 2. tidak baik; 3. Tidak berguna lagi.
 • repok, peruntungan atau perhitungan baik-buruk dalam perkawinan.
 • rerasan, pikiran.
 • rereb, ngarereb, bemalam ketika sedang dalam perjalanan.
 • rereged, kotoran atau yang mengotori.
 • rereged dunya, arti kiasan: angkara murka, bermacam-macam pekerjaan maksiat.
 • rerejét, sobek-sobek, buat jadi rusak.
 • rerempon, kerusuhan, prahara yang menimbulkan tidak aman.
 • rerempugan, barempug, berembuk, bermusyawarah.
 • rerencepan, sembunyi-sembunyi, diam-diam
 • rerenggetan, berbuku-buku seperti tubuh kalajengking.
 • rerep, 1. agak mendingan, agak berkurang panasnya (orang yang sakit panas); 2.tidur; 3. Lelap.
 • resag, kasar, menyinggung perasaan.
 • resah, resah, gelisah.
 • resak, reksak, rusak; bahasa halus dari ruksak.
 • reseb, kareseban, haid, datang bulan; baha sa halus dari héd, kotoran.
 • resep, 1. senang, suka; 2. cinta, tertarik; 3.tahu; 4.resap.
 • resi, pendeta.
 • resik, bersih, rapi dan bagus.
 • resmi, rasmi, 1. asri, menyenangkan, membuat kerasan; 2. resmi.
 • resyik, bersih.
 • retna, intan, permata.
 • rewag-rewig, ngarewig, membiarkan rambut panjang tampak kusut.
 • rewang, pembantu.
 • rewange, pembantunya.
 • rewég, terjang serta gigiti (umpamanya anjing banyak).
 • rewig, ngarewig, rewag-rewig, membiarkan rambut panjang tampak kusut.
 • rewog, gembul, makan banyak dan cepat.
 • rey, kata antar untuk rasa benci atau sebal.
 • reyang-reying, ragu-ragu.
 • reyem-reyem, remang-remang.
 • reuah, reuah-reuah, hibur hati orang lain yang sedang kesusahan atau ramaikan suasana yang sedang mengadakan pesta kecil-kecilan dengan musik, tarian dsb.
 • reuah-reuah, hibur hati orang lain yang sedang kesusahan atau ramaikan suasana yang sedang mengadakan pesta kecil- kecilan dengan musik, tarian dsb.
 • reuay, banyak (untuk makhluk hidup atau anak).
 • reueuk, mendung, mau turun hujan.
 • reueus, 1. bangga; 2. punya rasa bangga.
 • reugeu, ngareugeu, berhenti membaca atau berkata secara mendadak karena lupa atau tak tahu.
 • reugeujeug, beres, benar, sehat dan kuat.
 • reugreug, 1. kokoh; 2. besar hati, merasa aman, tidak khawatir.
 • reuhak, dahak.
 • reuhreuy, 1. hangat; 2. pelan-pelan, tidak sekaligus
 • reujeung, 1. bersama, bersama-sama, dan, dengan; 2. kemudian; 3. tersesat.
 • reuma, bekas huma yang sedang diistirahatkan, agar subur kembali.
 • reumbay, reumbay cipanon, menangis, meleleh air mata.
 • reumbay cipanon, menangis, meleleh air mata.
 • reumbeuy, campur.
 • reumis, air hujan yang menempel pada dedaunan pagi-pagi.
 • reumpeuk, ditutup, dihalangi agar tak ada yang lewat ke sana (jalan).

Renceum – Rimbil

 • reunceum, 1. memakai perhiasan banyak yang memakai permata; 2. tampak ba-nyak lampu-lampu kecil yang diatur se-demikian rupa sehingga indah (dalam pesta dsb.).
 • reundah, reureundahan, kadang-kadang agak mendingan, kadang-kadang terasa sakit (penyakit).
 • reundeuk, ngareundeuk, menggerakkan pundak dan badan turun naik ketika se-dang menari.
 • reuneuh, hamil, mengandung, bunting.
 • reuneuh jadah, hamil di luar nikah.
 • reuneuh munding, bunting kerbau, hamil lebih dari sembilan bulan, seperti kerbau.
 • reungeu, dengar.
 • reungeuh, lihat, perhatikan.
 • reunggeuy, ngareunggeuy, sakit lama namun tidak parah.
 • reungit, nyamuk.
 • reuntas, roboh.
 • reunteut, ngareunteut, menjadi rendah, misalnya tanah gembur yang disiram hujan. reup, 1. kata pengantar pekerjaan untuk memejamkan mata; 2. kata antar untuk gelap.
 • reup-bray, byarpet, padam menyala (untuk lampu).
 • reup-reupan, hari mulai gelap.
 • reureug pageuh, kokoh dan kuat (bangunan, keadaan rumah tangga dsb.).
 • reureuh, mengaso, istirahat.
 • reureujeungan, selalu bersama-sama. reureundahan, kadang-kadang agak mendingan, kadang-kadang terasa sakit (penyakit).
 • reuteum, tampak banyak (misalnya burung di atas pohon).
 • reuwas, kaget, terkejut.
 • reuweuh-reuweuh, kerusuhan, keributan, hura-hara.
 • ri, 1. di; 2. ke; 3. kepada; 4. dalam.
 • ri huwusna, sesudahnya, setelahnya.
 • ria, ingin mendapat pujian dalam beramal dsb.
 • ria-ria, berfoya-foya.
 • riab, berseliweran, tampak banyak orang atau binatang yang berjalan ke beberapa arah.
 • riak, ririakan, tingrariak, menimbulkan cahaya yang nampak bergelombang.
 • riba, 1. tidak praktis dibawanya; 2. Barang atau uang dari hasil pekerjaan yang tidak halal.
 • ribeg, basah kuyup.
 • riceng, riricengan, rucang-riceng, mengejap-ngejapkan mata seperti silau, misal-nya baru bangun tidur melihat cahaya.
 • riceuw, ribut, kacau-balau, tidak tertib. rida, kain.
 • rida alus, kain halus.
 • rido, rela, ikhlas.
 • ridu, raridu, kagok, berabe, tidak bebas karena banyak yang dibawa.
 • riduh, tanah gembur.
 • rieus, lumatkan sesuatu pada batu pipisan dsb.
 • rieut, sakit kepala.,
 • riga, tindakan.
 • rigel, rigelkeun, tolong orang dengan memberi pekerjaan yang menguntungkan. rigelkeun, tolong orang dengan memberi pekerjaan yang menguntungkan.
 • rigil, gundul, tidak berdaun (karena dimakan ulat).
 • rika, 1. di situ, di sana; 2. pada waktu itu; 3.engkau, kamu.
 • rikana, 1. di situ, di sana; 2. pada waktu itu.
 • rikat, cekatan, tangkas.
 • rikes, kusut (kertas, celana dsb.).
 • rikip, teguh memegang rahasia.
 • riksa, awasi serta jaga, pelihara, urus, periksa.
 • rikung, di situ.
 • rimbag, sarimbag, mirip.
 • rimbagan, 1. cetakan bata; 2. tempat merajang tembakau; 3. sering memecahkan barang pecah-belah dengan tidak sengaja (ketika sedang dipegang).
 • rimbas, kelupas.
 • rimbil, tampak banyak barang-barang kecil menempel pada badan dsb.

Rimbit – Riwut

 • rimbit, rimbitan, berkeluarga, punya istri atau suami.
 • rimbitan, berkeluarga, punya istri atau suarimbun, rimbunan, timbun dengan tanah atau selimuti dengan kain dsb.
 • rimbunan, timbun dengan tanah atau selimuti dengan kain dsb.
 • rimong, macan.
 • rina, siang hari.
 • rina wengi, siang malam.
 • rinacuti, dilucuti.
 • rinahasya, dirahasiakan.
 • rinanca, digoda, diganggu.
 • rinangga, dihias, diberi warna. rinangsang, diserang.
 • rinatwaken, dinobatkan menjadi ratu. rinci, rinci.
 • rincik, ngaririncik, hujan rintik-rintik. rincug, berjalan tertatih-tatih karena sakit telapak kaki.
 • rindat, kata pengantar pekerjaan untuk mengangkat alis, memberi isyarat atau marah.
 • rinéh, tenang, santai, punya banyak waktu luang.
 • rinesyikan, dibersihkan.
 • ring, 1. dari; 2. kepada; 3. ke; 4. dalam.
 • ringgit, wayang.
 • ringkang, langkah.
 • ringkeb, kurung, tutup semua lubang pintu.
 • ringkel, lipat
 • ringkid,  bawa semua jangan disisakan
 • ringkik, ngariringkik, rambut panjang tidak disanggul serta acak-acakan
 • ringkuk, ngaringkuk, 1. meringkuk; 2. bergelung
 • ringkus, 1. ikat tangan dan kakinya agar tidak bisa bergerak (orang); ikat keempat kakinya (binatang); 2. arti kiasan: tangkap (maling dsb.)
 • ringon, beri.
 • ringrang, 1. khawatir, tidak tenang hati; 2.terharu; 3. girang.
 • ringsang, bunga padi.
 • rininci, 1. diperinci; 2. dicatat.
 • riningon, diberi
 • rintah, rintahkeun, pindah-pindahkan benih dari persemaian, anak pisang dsb. ke tempat yang lebih luas.
 • rintahkeun, pindah-pindahkan benih dari persemaian, anak pisang dsb. ke tempat yang lebih luas.
 • rintakan, sarintakan, sekali (mengerjakan atau terjadi).
 • rintih, hati-hati, tertib, tidak terburu-buru.
 • rintit, keriting, keribo.
 • rinubung, dikelilingi, dikerumuni.
 • rinyuh, rayap.
 • ripta, surat.
 • ripuh, 1. sibuk, repot; 2. parah.
 • riren, berhenti.
 • ririakan, tingrariak, menimbulkan cahaya yang nampak bergelombang.
 • riricengan, rucang-riceng, mengejap-ngejapkan mata seperti silau, misalnya baru bangun tidur melihat cahaya.
 • ririh, 1. lirih, a. perlahan-lahan, tenang; b.sepoi-sepoi; 2. ririhan, minta setengah mendesak namun dengan kata-kata yang halus dan lembut; 3. pelan, lambat; 4. beranjak sembuh.
 • ririhan, minta setengah mendesak namun dengan kata-kata yang halus dan lembut.
 • ririkipan, diam-diam, sembunyi-sembunyi.
 • ririwit, sakit-sakitan
 • ririyak, umbai, berumbai-umbai.
 • risi, takut, khawatir.
 • riuk, roman muka.
 • riung, kumpul (mengelilingi makanan dsb.).
 • riung mungpulung, berkumpul sekeluarga.
 • riungan, pertemuan.
 • riut, ngariut, menciut, mengkerut.
 • riwan, mimpi tidak karuan.
 • riweuh, pikiran kacau karena terlalu banyak pekerjaan atau yang mengganggu.
 • riwu, ribu.
 • riwut, ribut

Riya – Rorompok

 • riya, gembira, ria.
 • riyak, gelombang air, riak gelombang. riyeg, kata antar untuk berguncang sebentar.
 • riyung, kumpul, berkumpul.
 • roay, nama semacam tumbuhan kacang-kacangan yang merambat.
 • rob, 1. kata antar untuk datangnya orang banyak lalu berkerumun; 2. air pasang. robah, ubah, berubah.
 • robéda, goda, ganggu.
 • rocét, 1. penuh dengan coretan; 2. Kacau banyak yang keliru.
 • rocop, rasa sakit seperti ditusuk-tusuk. roda, pedati, gerobak.
 • rodék, penyakit kulit, borok (terutama di kepala).
 • roés, roroésan, menggapai-gapai.
 • roga, sebut-sebut.
 • rogahala, aniaya, bunuh.
 • rogés, 1. rumpang; 2. sudah patah-patah sebagian (sisir).
 • rogoh, rogoh, ambil.
 • rogol, semangat.
 • rogrog, kerumuni.
 • rohaka, sangat besar (bangunan, pesta dsb.).
 • rohang, 1. ruang; 2. ompong, tak ada giginya.
 • rojok, rodok.
 • rojong, bantu, dukung.
 • roko, rokok.
 • rokrak, kayu atau bambu kecil yang sudah tidak ada gunanya.
 • rombéh, bunga honje.
 • rombong, ikat(an).
 • rombongan, 1. ikatan; 2. rombongan, lebih dari satu orang.
 • rombot, rorombotan, barang-barang yang sudah rusak, tidak lengkap bagian-bagiannya, tidak bisa dipergunakan lagi.
 • rompang, rumpang, rusak pada bagian yang tajamnya.
 • roncod, karoroncodan, tertipu sehingga kehilangan uang atau barang.
 • ronda, 1. ronda; 2. main.
 • rong, dua.
 • rongah, lubang.
 • rongah-rongah, berlubang-lubang. rongga, lembah, sela-sela bukit.
 • ronghéap, kata pengantar pekerjaan untuk datang dengan lunglai.
 • ronghok, tampak banyak orang yang melihat dari pintu atau jendela.
 • rongkah, 1. besar, lebih dari biasa; 2 gelora.
 • rongkong, ambil sesuatu yang agak jauh, sambil duduk atau berlutut.
 • rongwelas, dua belas.
 • ronjang, angkat badan dengan cara mengangkat kaki depan seperti hendak menjangkau barang yang agak tinggi (anjing dsb.).
 • ronjat, ronjatkeun, 1. lonjakkan; 2. arti kiasan: tingkatkan.
 • ronjatkeun, 1. lonjakkan; 2. arti kiasan: tingkatkan.
 • ronom, 1. kelilingi oleh beberapa orang untuk ditangkap atau dianiaya; 2. halangi.
 • rontog, rontok, berguguran.
 • rontok, sergap, rangkul.
 • ronyok, ngaronyok, kumpul berdekatan sehingga merupakan gundukan.
 • ropéa, 1. urus, jangan dibiarkan; 2. ubah, bongkar pasang.
 • ropoh, 1. kurang tenaga karena sudah tua; 2. pagar.
 • roris, periksa (barang dsb.).
 • rorod, rorodan, 1. ambil atau bereskan: 2. pecat, berhentikan dari jabatannya.
 • rorodan, 1. sisa makanan di piring yang tidak habis dimakan; 2. ambil atau beres-kan: 3. pecat, berhentikan dari jabatan-nya.
 • roroésan, menggapai-gapai.
 • rorog, jajar, baris (sawah).
 • rorok, pelihara atau urus anak orang lain. rorombéheun, telapak kaki pecah-pecah, terutama di bagian tumit.
 • rorompok, rumah; bahasa sedang dari imah

Roronda – Rumiyin

 • roronda, teman bermain.
 • rorong, rarang-rorong, tidak bisa melihat karena rabun atau sakit mata.
 • roropoh, memagar, memasang pagar.
 • roroték, pungut kayu bakar yang kecil-kecil (di kebun dsb.).
 • ros, kulit.
 • rosa, 1. kuat; 2. kemarahan.
 • rosamaya, timbul dari kemarahan. rowang, pegang.
 • royom, naungi sesuatu yang ada di bawahnya (pohon lebat).
 • rua, 1. sarua, sama, serupa; 2. rua; 3. wajah.
 • ruag, bongkar (rumah, bangunan dsb.). ruana, 1. rupanya, penampilannya, kelakuannya; 2. serupa.
 • ruang, kubur.
 • ruas, tempat air yang dibuat dari barnbu. ruas bungbas, bambu yang dibuang bukunya sehingga berbentuk seperti selongsong.
 • ruat, 1. adakan selamatan untuk penolak bahaya; 2. hilang, hapus, lenyap.
 • rubak, lebar.
 • rubed, pusing.
 • rubuh, rubuh, roboh.
 • rubung, 1. kerumuni, kerubungi; 2. keliling. rucah, suka mengumbar hawa nafsu. rucang-riceng, riricengan, mengejap-ngejapkan mata seperti silau, misalnya baru bangun tidur melihat cahaya.
 • rucat, lucuti, copot (uraikan) bagian-bagian sesuatu.
 • ruci, 1. kecil; 2. sinar bercahaya; 3. indah.
 • rucira, 1. mungil, indah; 2. memetik; 3. bercahaya; 4. nama irama sajak.
 • rucita, punya banyak kepandaian atau keterampilan.
 • rucu, buru layang-layang yang putus. rudag-radig, compang-camping.
 • rudet, bingung, susah.
 • rudin, miskin, sangat sederhana pakaiannya. rudira, darah.
 • rugel, rugi, bahasa halus dari rugi.
 • rugrug, roboh, ambruk, runtuh.
 • ruhak, arang yang masih membara.
 • ruhay, membara.
 • ruhruy, tampak sudah banyak yang matang di pohon (buah-buahan).
 • ruhun, 1. dahului, dahulu mendahului; 2. depan; 3. yang pertama.
 • ruhur, atas, tinggi.
 • rujad, rusak berantakan.
 • rujak bebek, rujak yang ditumbuk. rujit, sangat kotor, menjijikan.
 • rujuk, rujukan, setujui.
 • rujukan, setujui.
 • ruka, mengkilap.
 • ruket, karib, kental (sahabat).
 • rukmi, pemata.
 • ruksak, rusak.
 • ruku, mahkota.
 • rum, indah, bagus.
 • rumah, 1. kasarumahan, kesurupan, kemasukan roh halus; 2. rumah. rumahasya, bersetubuh, berkelamin. rumaket, rapat.
 • rumaksa, menjaga.
 • rumang, sempoyongan.
 • rumanggieung, terhuyung-huyung, sempoyongan.
 • rumanggiyam, kelihatan bergoyang-goyang, sempoyongan.
 • rumaos, bahasa halus dari rumasa. rumaras, merasa cemas.
 • rumasa, sadar akan perbuatan sendiri. rumasuk, memasuki .
 • rumbah, misai, kumis; bahasa halus dari kumis.
 • rumbay, ngarumbay, terurai.
 • rumbé, 1. subur; 2. rimbun.
 • rumbe-rumbe, jerambai, rambu-rambu.
 • rumegag, ragu-ragu.
 • rumembéh, tumbuh.
 • rumeuk, buram, suram, tidak bersih (kaca), tidak jelas.
 • rumihin, tadi.
 • rumingkang, 1. bepergian; 2. hidup.
 • rumiyin, dahulu.

Rumpak – Ryak

 • rumpak, langgar, labrak.
 • rumpak jarami, sawah yang telah dituai dan batang padinya telah roboh.
 • rumpil, sulit untuk dilalui (jalan).
 • rumpung, buntung, patah (sampai terpisah).
 • rumpuyuk, kata pengantar pekerjaan untuk terkulai (karena kehabisan tenaga atau karena sangat terkejut). rumuhun, 1. dahulu; 2. lebih dahulu; 3. para leluhur nenek moyang.
 • rumuwat, melepaskan, membebaskan.
 • runcang, ruruncang, bagian yang berlekuk antara bibir dengan hidung,
 • runday, rundayan, turunan, trah. rundayan, turunan, trah.
 • runggunuk, ngarunggunuk, tampak dari kejauhan seperti gundukan besar, misal-nya gunung.
 • runghal, langkahi atau dahului perkawinan kakak.
 • rungkad, roboh, tumbang (sampai tercabut akar-akarnya).
 • rungkun, rumpun.
 • rungkup, tutup.
 • rungrum, rayu perempuan.
 • rungruman, ucapan manis untuk meluluhkan hati perempuan.
 • rungseb, banyak duri (misalnya ikan mujair).
 • rungsing, sebentar-sebentar menangis (anak kecil yang merasa nyeri).
 • rungu, dengar.
 • runtag, runtuh, rusak, bubar.
 • runtah, sampah.
 • runtik, 1. sedih; 2. marah.
 • runtik galih, sedih hati, sedang bersedih hati.
 • runtuh, 1. jatuh; 2. runtuh, roboh. runtuhan, perintah.
 • runtut, rukun, seia-sekata.
 • runtut raut, hidup rukun, damai.
 • runtuy, runtuyan, urutan.
 • runtuyan, urutan.
 • rupa, 1. rupa, wujud, bentuk; 2. warna.
 • rupanya, 1. rupanya; 2. warnanya. rupawan, 1. cantik; 2. tampan.
 • rupek, sempit (rumah dsb.).
 • rupi, rupa; bahasa halus dari rupa.
 • ruru, gosok badan supaya bersih dari kotoran.
 • rurub, kain panjang penutup mayat.
 • ruruba, uang atau barang untuk menyuap pembesar (atasan).
 • rurubed, karubed, kesusahan.
 • rurud, 1. tarik ke bawah; 2. minta atau lepas dengan paksa (pakaian); 3. arti ki-asan: copot (kedudukan).
 • ruruh, piruruhan, wadah (tempat) sampah.
 • ruruhit, mata kail atau mata panah.
 • ruruncang, bagian yang berlekuk antara bibir dengan hidung,
 • ruruntuk, bekas.
 • rus-ras, banyak yang diingat atau teringat pada peristiwa-peristiwa yang telah lalu.
 • rusak, rusak.
 • rusat, halus.
 • rusatlisan, halus mengkilap.
 • rusiah, rasiah, rahasia.
 • rusit, 1. sulit; 2. berbahaya.
 • rusuh, 1. terburu-buru, tergesa-gesa; 2. rusuh, ribut; 3. buruk; 4. tidak teratur. rutak-raték, serba kurang serta tidak terurus (warung, dagangan dsb.).
 • ruum, harum wangi.
 • ruwa, dua.
 • ruwag, 1. pecah; 2. roboh.
 • ruwagane, dirobohkan.
 • ruwang, dua.
 • ruwang nambang, dua ribu.
 • ruwat, 1. bebas, lepas; 2. ruwat, meruwat.
 • ruyuk, rumpun yang lebat, semak belukar.
 • ruyung, 1. bogor, bagian yang terkeras dari batang pohon enau; 2. datang.
 • rwa, dua.
 • rwaga, 1. akan pecah; 2. akan roboh.
 • rwang, gali.
 • ryak, alun, gelombang.

Referensi: https://sasieureun-sabeunyeureun-pikeun-sunda.blogspot.com/2018/11/ksir01.html

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: