Do’a

Iman
Ilustrasi foto: umroh.com
Bagikan

Do’a

Oleh: Ust.Deni Prasetio, SKM

Ya Allah, sesungguhnya kami memuji-Mu, meminta pertolongan kepada-Mu, dan memohon petunjuk dari-Mu. Kami berlindung dan bertawakal kepada-Mu, kami memuji-Mu dengan segala kebaikan. Kami bersyukur atas semua nikmat-Mu dan kami tidak mengingkari-Mu. Kami berlepas diri dari siapa pun yang durhaka kepada-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya untuk-Mu shalat dan sujud kami, dan hanya kepada-Mu kami berusaha dan bergegas. Kami sangat mengharapkan rahmat-Mu dan takut akan siksa-Mu, sesungguhnya azab-Mu benar-benar ditimpakan kepada orang-orang kafir.

Ya Allah, sampaikanlah shalawat, salam, dan keberkahan kepada hamba-Mu, nabi-Mu dan rasul-Mu Muhammad saw beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, putra dari hamba-Mu, putra dari budak-Mu. Ubun-ubunku berada dalam genggaman-Mu. Hukum-Mu berlaku bagiku. Putusan-Mu berlaku adil atas diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan menyebut semua nama-Mu. Nama2 yang hanya Engkau berikan untuk diri-Mu. Atau nama2 yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu. Atau nama2 yang telah Engkau ajarkan kepada salah satu makhluk-Mu. Atau nama2 yang hanya ada dalam ilmu-Mu dan Engkau rahasiakan di sisi-Mu. Ya Allah, jadikanlah Al Qur’an sebagai pelita hatiku. Sebagai cahaya bagi dadaku. Sebagai penawar kegelisahanku. Sebagai penghalau gundah gulanaku.

Ya Allah, ingatkan kami dengannya apabila terlupa, ajarkan kami darinya apa yang tidak kami ketahui, dan karuniakan kepada kami berupa kenikmatan membacanya malam dan siang.

Ya Allah jadikan kami menghalalkan apa yang dihalalkan Al Quran dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Dan jadikan kami mengamalkan ayat2 yang muhkamat, mengimani ayat2 yang mutasyabihat dan membacanya dengan tilawah yang benar.

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ahli Al-Qur’an yang menjadi keluarga-Mu dan hamba-hamba istimewa di sisi-Mu wahai Dzat Yang Maha Penyayang.

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menegakkan huruf-huruf Al-Qur’an dan hukum-hukumnya, dan jangan Engkau jadikan kami golongan orang yang menegakkan huruf-hurufnya namun mengabaikan hukum-hukumnya, dengan rahmat-Mu wahai Dzat Yang Maha Penyayang.

Ya Allah balikkan kondisi kami dengan Al Quran dari neraka kepada surga, dari kegelapan menuju cahaya, dari bidah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid, dan dari perpecahan kepada persatuan.

Ya Allah jadikan Al Quran hujjah bagi kami dan jangan Engkau jadikan hujjah atas kami.

Ya Allah, berikan kepada kami dari rasa takut kami kepada-Mu sesuatu yang akan membentengi kami dari maksiat kepada-Mu, anugerahkan kami dari ketaatan kami kepada-Mu sesuatu yang akan mengantarkan kami ke surga-Mu, dan berikan untuk kami dari keyakinan kami kepada-Mu sesuatu yang akan meringankan kami dalam menghadapi musibah dunia. Berikan kenikmatan pada pendengaran, penglihatan dan semua kekuatan dan potensi kami selama Engkau hidupkan kami, jadikan semua itu sebagai peninggalan kami. Jadikan pembalasan kami hanya kepada orang yang telah menzhalimi kami, tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami, jangan Engkau jadikan musibah menimpa kami dalam agama dan iman kami, jangan Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita dan ilmu kami, dan jangan Engkau kuasakan kami kepada orang-orang yang tidak takut kepada-Mu dan tidak menyayangi kami.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah haq : “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu.”

Dan sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu adalah haq : “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku,”

Ya Allah inilah doa kami…

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan nama2-Mu Yang Maha Bagus dan dengan sifat2-Mu Yang Maha Tinggi. Karuniakanlah kepadaku rezeki yang banyak.

Ya Allah berikanlah kepadaku rezeki yang banyak wahai Zat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai Tuhanku berilah aku rezeki, dan Engkaulah sebaik2 pemberi rezeki

Wahai Yang Maha Kaya, kayakanlah aku

Ya Allah sungguh telah berlalu tahun2 kedua tanganku tak menghasilkan kebaikan, “dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku.”

Ya Allah sebagaimana wajah ini tak pernah sujud kepada selain-Mu, janganlah Engkau biarkan tangan ini menengadah kepada selain-Mu

“Wahai Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.”

“Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.”

Wahai Dzat Yang Mahahidup lagi Maha Berdiri dengan sendiri-Nya, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Perbaikilah urusanku seluruhnya dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata.

Ya Allah mudahkanlah semua urusanku. Wahai Yang Memudahkan, mudahkanlah urusanku, wahai Yang Maha Mengatur, aturlah urusanku.

Ya Allah inilah amanah-Mu : Wildan Taqiyudin, pahamkanlah kepadanya agama dan ajarkanlah takwil. Ya Allah berikanlah kemampuan bagi kami untuk menjaga dan mendidiknya.

“Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang2 yang zhalim.”

“Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan shalat dan juga keturunanku. Ya Tuhanku, terimalah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin di hari perhitungan.”

Do’a mereka di dalamnya ialah: “Subhanakallahumma”, dan salam penghormatan mereka ialah: “Salam”. Dan penutup doa mereka ialah: “Alhamdulilaahi Rabbil ‘aalamin”.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: